KIA.GIẢI.PHÓNG

Địa chỉ : Km10 Đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0915557229
Email : kiamotors.giaiphong.hanoi@gmail.com
Hotline : 0915557229
Website : http://kiagiaiphong.cafeauto.vn/

Một số hình ảnh salon

Danh sách xe đang bán tại salon

Đường đi

Hot

Xem tất cả